Normativa de funcionament del Club

Modalitats de Socis

El Club disposa de dos modalitats de socis:

  • Soci de Club on l'edat mínima d'admissió de socis és a partir dels 16 anys
  • Soci de la Piscina, per totes les edats.

Alta de Soci i pagaments

Per formalitzar la inscripció cal presentar fotocòpia del DNI i les dades bancàries per domiciliar els rebuts, així com emplenar les dades del full d'inscripció.

És obligatori fer el pagament de la matrícula i/o primera quota al moment de formalitzar la inscripció.

Els rebuts retornats sense justificació tenen un recàrrec pel soci de 2 €.

Revisió mèdica

La revisió mèdica es pagara juntament amb el primer rebut, bé en efectiu, bé pel banc.

Recomanem passar una revisió mèdica esportiva. Aquest és un servei de pagament, que es regirà pels preus vigents en aquell moment i les condicions d'inscripció. El termini màxim d'anul·lació de la revisió o consulta és de 24h, en cas de que no hi hagi una raó de suficient pes que justifiqui la no presentació, el Club es veurà obligat a cobrar el servei.

Variacions en la quota i baixes

Tothom qui vulgui variar la quota mensual o donar-se de baixa haurà de notificar a la recepció amb 15 dies d'antelació al més entrant, a més d'entregar el carnet de soci i la clau de lloguer de la guixeta si la tingués, entenent que tothom que no ho hagi fet en aquest termini haurà de pagar el rebut cursat sense que pugui reclamar la seva devolució o al·ludir desconèixer aquesta norma.

Quota familiar

A la quota FAMILIAR CLUB els socis menors de 16 anys han d'estar acompanyats per un SOCI familiar i només podran fer ús de les instal·lacions aptes per a ells (pistes i piscina) els caps de setmana i festius.

Carnet de soci

És condició indispensable mostrar el carnet de soci per fer ús de les instal·lacions. La pèrdua del carnet i la posterior renovació té un cost de 2 €.

Responsabilitats

LA DIRECCIÓ ES RESERVA EL DRET DE CURSAR LA BAIXA IMMEDIATA, sense reintegrament de la quota, a tot soci que mantingui una conducta incorrecta davant la resta dels socis, professoris i/o instal·lacions.

El Club no es fa responsable de cap objecte de valor que hagi sigut sostret dintre de les seves instal·lacions.

El Club es fa responsable de qualsevol lesió produïda dins del recinte i per causa de les instal·lacions mitjançat una pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil.

Canvi de quotes i horaris

El Club es reserva el dret a canviar quotes establertes i horaris d'activitat sempre que hi hagi una causa que ho justifiqui. Aquests es comunicaran amb la suficient antelació.

Dret d'admissió

El Club es reserva el dret d'admissió d'un nou soci.

Accés, utilització i horaris de les instal·lacions

L'horari del Club és:

CLUB PISCINA
De dilluns a divendres De 7 a 23 hores De 7.30 a 22 hores
Dissabtes De 9 a 21 hores De 9.30 a 20 hores
Diumenges i festius De 9 a 15 hores De 9.30 a 14 hores

 

Les pistes es poden reservar pel telèfon trucant al 93 713 23 75. Es prega la màxima puntualitat a les reserves.

L'anulació de serveis i lloguer de pistes s'haurà de fer amb un mínim de 4 hores d'antelació. En cas contrari, s'efectuarà el cobrament com si s'haguessin utilitzat.

Ús de material i objectes a les instal·lacions

Es demana respecte i cura de les instal·lacions esportives, així com de la resta de dependències i material.

A les sales de fitness i pistes de parquet s'utilitzarà calçat esportiu i no es permetrà anar sense samarreta. Per motius d'higiene, utilitzarem una tovallola.

A la piscina, abans de banyar-nos, ens dutxarem i, per raons d'higiene, és obligatori l'ús de casquet de bany. Aconsellem l'ús de xancletes de bany, tant per anar a la piscina com par sortir, així com el barnús.

No es pemetrà la utilització de cap material de joc o objecte que representi una molèstia per la resta de socis, o bé que no pertanyi al medi per al que han sigut creats (pilotes, matalassos d'aigua, ulleres de busseig...).

Serveis complementaris

El Club posa a disposició dels seus clients els serveis de Spa, Sauna, Bany de Vapor i UVA. No es responsabilitza, però, de les conseqüències de la incorrecta utilització dels mateixos.

En benefici de la resta d'usuaris, es recorda que abans de la utilització de serveis com ara l'hidromassatge, la Sauna, el Bany de vapor i la Piscina, s'usin les dutxes. L'ús del Spa es realitzarà amb banyador o monobiquini.

Queda prohibida, per la seguretat del soci i de les instal·lacions, la lectura de revistes i diaris alSpa, Sauna i Bany de vapor, donat el deteriorament per mal us que podrien patir aquestes instal·lacions. Pel mateix motiu, es prohibeix dipositar roba humida a la Sauna perquè s'assequi. PERILL D'INCENDI!!

No és permès de fumar a cap dependència del Club, enn compliment de la llei Anti-tabac.