Cursos de Natació Cursets natació

L�objectiu dels nostres cursets �s transmetre als infants la riquesa motriu que ofereix el medi aqu�tic. Es pren com a refer�ncia el test de control de nivells (blanc, groc, taronja, verd, blau, vermell i negre) per anar introduint elements de major dificultat al llarg del curs. Aquests quedaran especificats a l�informe i es treballen a les classes en totes les seves variables i amb el benefici de que es treballa amb grups redu�ts d�un o dos dies setmanals.

El curs est� dirigit pel coordinador de nataci�, i els professors que porten a terme els cursets s�n monitors titulats per la Federaci� Catalana de Nataci� i tenen una llarga experi�ncia en aquest camp.

INFANTS

Cursos_Natació.png

NADONS